6. Audiodescriptie

Audiodescriptie is nodig als er informatie is die alleen te zien is en niet te horen. Audiodescriptie is vaak te voorkomen als je daar bij de productie al rekening mee houdt.

Omslag van ''

6.1 Audiodescriptie voorkomen

Het toevoegen van audidescriptie is veel werk, meer dan ondertiteling. Daarom: probeer het te voorkomen.

Bij het produceren kun je vaak vrij makkelijk audiodescriptie voorkomen door te zorgen dat tekst die in beeld komt ook wordt opgelezen of wordt verteld.

Enkele voorbeelden

Voorbeeld 1

Bij een interview wordt in tekst eronder getoond wie er spreekt. In dat geval is er audiodescriptie nodig om dit toe te voegen. Wordt de spreker mondeling geïntroduceerd, dan is audiodescriptie niet nodig.

Voorbeeld 2

Als iemand een presentatie houdt en de tekst op de sheets wordt niet opgelezen, dan is audiodescriptie nodig. Als de spreker geïnstrueerd wordt om alle tekst op de sheets op te lezen, dan is ook hier audiodescriptie niet nodig.

6.2 Audiodescriptie toevoegen

Audiodescriptie is een extra geluidsspoor dat je aan de video toevoegt. Omdat de meeste players zoals YouTube en Vimeo geen mogelijkheid hebben om een extra geluidsspoor aan en uit te zetten, moet je een 2e video toevoegen, waarin de audiodescriptie is opgenomen.

In het onderstaande screenshot van een video van het ministerie van Defensie zie je de tekst die aan het eind van de video in beeld is: "Defensie beschermt wat ons dierbaar is". Deze wordt niet opgelezen, dus is audiodescriptie nodig. Die is hier niet toegevoegd. Overigens is er ook geen ondertiteling toegevoegd, dus de video is dubbel ontoegankelijk.

De player van de Rijksoverheid voorziet wel in audiodescriptie. Dit is te zien in onderstaand screenshot, zie het knopje AD. Helaas kan deze player niet gebruikt worden door gemeenten, provincies en waterschappen.

Naar boven