14. Het managen van digitale toegankelijkheid

Het organiseren van digitale toegankelijkheid in je organisatie is complex. Het gaat om een langetermijnvisie, om het overtuigen van de mensen in je organisatie, om opleiden, om controleren en om motiveren. Verschillende organisaties hebben hier ideeën over gepubliceerd. Enkele hiervan presenteren we in dit hoofdstuk.

Omslag van ''

14.1 Richtlijnen van het Europees Agentschap voor speciaal onderwijs en inclusief onderwijs

Interessant om naar te kijken zijn de richtlijnen van het Europees Agentschap voor speciaal onderwijs en inclusief onderwijs (European Agency for Special Needs and Inclusive Education). Een goedleesbare uitleg uitleg staat op Wikipedia.

Dit Europese Agentschap is een onafhankelijke organisatie waarin de lidstaten samenwerken aan meer inclusieve onderwijssystemen. Het ondersteunt initiatieven om onderwijs ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Zij hebben 7 richtlijnen gepubliceerd, die interessant zijn voor elke organisatie die aan de slag wil met digitale toegankelijkheid:

 1. Neem een toegankelijkheidsverklaring op in de langetermijnstrategie van de organisatie.
 2. Ontwikkel een strategie of plan voor het implementeren van toegankelijke informatie.
 3. Maak iemand verantwoordelijk voor de uitvoering van het informatie-toegankelijkheidsplan en stel hem of haar de benodigde middelen ter beschikking.
 4. Plan een stapsgewijze implementatie - wees ambitieus en bescheiden tegelijk.
 5. Veranker toegankelijkheid in de informatieproductie en de verspreiding van content.
 6. Zorg voor voorlichting, onderwijs en opleiding over toegankelijkheid aan al het personeel.
 7. Als je de productie van informatie uitbesteedt:
  • Zorg dat deze externe partijen voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten
  • Zorg voor kwaliteitscontrole van de opgeleverde diensten en producten

14.2 W3C WAI: het managen van webtoegankelijkheid

Het W3C Web Accessibility Initiative (WAI) heeft een handreiking gepubliceerd over het plannen en beheren van webtoegankelijkheid.

Ze noemen 4 hoofdfasen met daarin specifieke stappen per fase.

Fase 1: Initiëren

Ontwikkel begrip voor toegankelijkheid en bouw enthousiasme op in de organisatie.

 • Zorg dat je weet wat digitale toegankelijkheid inhoudt
 • Inventariseer de huidige situatie
 • Bepaal doelstellingen
 • Ontwikkel een business case
 • Zorg voor bewustwording
 • Verzamel steun

Fase 2: Plan

Ontwikkel duidelijke doelstellingen en een omgeving die toegankelijkheid ondersteunt.

 • Ontwikkel een toegankelijkheidsbeleid
 • Wijs verantwoordelijkheden toe
 • Bepaal budget en middelen
 • Evalueer de eigen situatie: intern en extern
 • Onderzoek de toegankelijkheid van websites
 • Realiseer een systeem van monitoring
 • Werk samen met belanghebbenden

Fase 3: Implementeer

Zorg ervoor dat het personeel is opgeleid, dat de instrumenten beschikbaar zijn en dat de toegankelijkheid overal in is opgenomen.

 • Bouw vaardigheden en deskundigheid op
 • Integreer de doelstellingen in beleid
 • Wijs taken toe en ondersteun de uitvoering
 • Evalueer vroegtijdig en regelmatig
 • Stel prioriteiten
 • Monitor de voortgang en communiceer hierover.

Fase 4: Borg

Blijf inhoud, processen en middelen evalueren en breng hierover verslag uit.

 • Monitor de websites
 • Onderhoud contacten met belanghebbenden
 • Volg de normen en wetgeving
 • Pas nieuwe technologieën toe
 • Neem feedback van gebruikers op

14.3 Capability Maturity Model (CMM) for Software

Het Capability Maturity Model (CMM) voor software werd in 2006 ontwikkeld door het Software Engineering Institute van de Carnegie Mellon University. Het is bedoeld voor softwareontwikkeling, maar het is uitstekend geschikt om de stadia digitale toegankelijkheid binnen een organisatie te omschrijven.

Het model maakt onderscheid in verschillende stadia van volwassenheid:

 1. Initieel
  Er is geen stabiel beleid voor digitale toegankelijkheid. Initiatieven zijn ad hoc. De organisatie heeft geen vast proces om ervoor te zorgen dat producten, diensten en informatie toegankelijk zijn.
 2. Beleid aanwezig
  De organisatie heeft beleid vastgesteld voor het beheer van projecten en procedures voor toegankelijkheid. De processen zijn uitgevoerd, gedocumenteerd, gehandhaafd, getraind, gemeten en kunnen worden verbeterd.
 3. Gedefinieerd
  Standaardprocessen voor het ontwikkelen en onderhouden van toegankelijkheid op organisatieniveau zijn gedocumenteerd en maken deel uit van een eenduidige, samenhangende aanpak. Processen worden waar nodig aangepast om de efficiëntie te verhogen.
 4. Beheerd
  Er zijn goed gedefinieerde, meetbare doelen opgesteld voor producten en processen.
 5. Optimaliseren
  Er is een voortdurende en proactieve procesverbetering in de gehele organisatie. De organisatie identificeert en corrigeert zwakke punten, en ze repliceert effectieve oplossingen elders in de organisatie.

Belangrijk aan dit model is dat je als organisatie misschien wel graag wil springen van stadium 1 naar 5, maar dat dit in de praktijk niet werkt. Je moet dus door alle stadia. Zit je in stadium 3, richt je dan op stadium 4.

14.4 Capability Maturity Model Integration (CMMI)

Een verdere ontwikkeling van CMM is CMMI: Capability Maturity Model Integration.

CMMI voegt een aantal dingen toe aan CMM:

 • Agile-principes van continue feedback en continue verbeteringen (iteratief en incrementeel)
 • Betere focus op strategische doelen

De niveaus van CMMI zijn ook net iets anders dan bij CMM:

 1. Initieel
  Processen zijn onvoorspelbaar en reactief. Zij verhogen risico's en verminderen efficiency.
 2. Beheerd
  Processen zijn gepland en gemanaged, maar zij hebben nog steeds problemen.
 3. Gedefinieerd
  Processen zijn meer pro-actief dan reactief.
 4. Kwantitatief beheerd
  Kwantitatieve gegevens worden gebruikt om voorspelbare processen te creëren die voldoen aan de behoeften van stakeholders, gebaseerd op nauwkeurigere metingen van de naleving van bedrijfsdoelstellingen.
 5. Optimaliserend
  De organisatie heeft een reeks consistente processen die constant worden verbeterd en geoptimaliseerd.
Naar boven