3. Toegankelijkheidseisen aan video

Op basis van de succescriteria A en AA van WCAG beschrijven we hier de eisen die gesteld worden aan video. Voor overheden is er een uitzondering dat bij live video ondertiteling en audiodescriptie niet verplicht is.

Omslag van ''

3.1 Geef de video een korte beschrijving

Plaats bij elke video een kort tekstalternatief. Dat kan met een duidelijke titel, kop of korte tekst er direct boven. Zo weten bezoekers met een screenreader al wat de globale inhoud is voordat zij de video of audio starten.

3.2 Voeg ondertiteling toe

De spraak in video moet als ondertiteling beschikbaar zijn. Ook betekenisvolle geluiden zijn opgenomen in deze ondertiteling. Dit is nodig voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Voor overheden is ">ondertiteling niet verplicht bij live-uitzendingen. Als de video daarna online beschikbaar komt, dan moet wel weer de ondertiteling aanwezig zijn.

3.3 Zorg voor audiodescriptie als informatie alleen zichtbaar is

Gebruik audiodescriptie als er informatie is die alleen zichtbaar is. Hierbij gaat het vooral om mensen die blind of slechtziend zijn en deze zichtbare informatie anders zouden missen.

Audiodescriptie toevoegen is ingewikkeld. Probeer dit daarom in de productie te voorkomen.

Voor overheden is ">audiodescriptie niet verplicht bij live-uitzendingen. Als de video daarna online beschikbaar komt, dan is audiodescriptie wel verplicht als deze nodig is.

3.4 Bied een volledig transcript

Een volledig transcript is de uitgeschreven tekst van de video, inclusief non-verbale informatie die alleen hoorbaar of zichtbaar is.

Ook al is het niet verplicht vanuit WCAG voor gewone video met spraak, het is wel zinvol om dit te doen. Ten 1e is dit voor doof-blinden de enige informatie die zij wel kunnen waarnemen. Zij kunnen dan de tekst laten oplezen of laten uitvoeren in braille. Ten 2e is het handig voor mensen die de video niet willen of kunnen kijken of snel de inhoud van de video wil scannen.

Een transcript is wel verplicht bij een informatieve video die geen spraak heeft. En het is vaak de handigste methode voor een tekstalternatief bij audio, zoals podcasts.

3.5 Breng geen betekenis alleen met kleur over

Een rood lampje in de video wordt door mensen die kleurenblind zijn niet als rood waargenomen. Zie bijvoorbeeld de afbeeldingen hieronder: links is de pijl rood, rechts is de pijl in de kleur die mensen zien als ze kleurenblind zijn.

Zorg dus goed dat informatie niet enkel met kleur wordt overgebracht. Dat betekent dat kleur best gebruikt mag worden om betekenis over te brengen, maar niet enkel met kleur. Vergelijk dit met een stoplicht: daar is de kleur én de positie bepalend voor de betekenis. En dus vormt een stoplicht geen probleem voor een kleurenblinde.

Voorbeeld van een stoplicht met extra rood licht voor rechtsaf (Bron: www.verwey-jonker.nl)

3.6 Zorg voor voldoende contrast

Net als dat geldt voor andere informatie op het web is ook voor video belangrijk dat er voldoende contrast is.

De maat voor contrast is contrastratio. WCAG hanteert als minimum:

  • 4,5 voor gewone tekst
  • 3,0 voor grote tekst
  • 3,0 voor afbeeldingen

Dus als er bijvoorbeeld tekst in de video leesbaar is, dan gelden deze contrasteisen. Of voor het contrast van een betekenisvolle afbeelding met de achtergrond.

Deze eisen gelden niet voor tekst die opgenomen is in een logo of een merknaam: daar heb je dus alle vrijheid.

Een handige tool om zelf het contrast te meten is de Contrast Checker van WebAIM.

3.7 Achtergrondgeluid is minimaal 4 keer zachter dan spraak

In WCAG staat:

De achtergrondgeluiden zijn ten minste 20 decibel lager dan voorgrondspraak, met uitzondering van incidentele geluiden die slechts 1 of 2 seconden duren.

Aangezien decibel een logaritmische schaal is, volgt uit deze eis dat achtergrondgeluid ongeveer 4 keer zachter moet zijn dan spraak.

Dit is voor de meesten best moeilijk vast te stellen. Wat je in ieder geval kunt doen is zorgen dat achtergrondgeluid minimaal is.

3.8 Voorkom lichtflitsen of flikkeringen

Lichtflitsen in een video kunnen een epileptische aanval veroorzaken. Voorkom daarom dit soort flikkeringen of flitsen in een video. Je moet trouwens behoorlijk je best doen om een video te maken met dergelijke lichtflitsen, maar desondanks bestaan ze.

Zet je schrap: de letterlijke tekst in WCAG over lichtflitsen is:

  1. er zijn niet meer dan 3 algemene flitsen en/of niet meer dan 3 rode flitsen binnen elke periode van 1 seconde; of
  2. het totale oppervlak van gelijktijdig optredende flitsen beslaat niet meer dan in totaal 0,006 steradialen binnen elk segment van 10 graden van het visueel veld op het scherm (25% van elk segment van 10 graden van het visueel veld op het scherm) op gangbare kijkafstand,
  3. een algemene flits gedefinieerd is als een koppel tegengestelde veranderingen in de relatieve luminantie van 10% of meer van de maximum relatieve luminantie waar de relatieve luminantie van de donkerste afbeelding beneden 0,80 is; en waar "een koppel tegengestelde veranderingen" een stijging is gevolgd door een daling, of een daling gevolgd door een stijging, en
  4. een rode flits is gedefinieerd als een paar tegengestelde overgangen waaronder 1 naar verzadigd rood.

Het is niet erg als je afgehaakt bent, dat zijn wij ook. Onthou daarom vooral: zorg dat er geen flitsen of flikkeringen in de video zijn.

3.9 Zorg dat de video met het toetsenbord te bedienen is

In veel gevallen zijn video's via een zogenaamd iframe opgenomen op de eigen site. De video is dan 'geëmbedded'. De video zelf staat op een andere site. Vaak is dat een videoplatform, zoals YouTube of Vimeo.

Zorg dat de video volledig met het toetsenbord te bedienen is. Dit test je door te kijken of je met de tab-toets en de pijltjes bij de video kunt komen, alle knopjes kunt bedienen en weer uit de video kunt komen.

Vroeger was dat nog wel eens een probleem, tegenwoordig steeds minder. Bij YouTube en Vimeo zijn de video's volledig toegankelijk met het toetsenbord.

3.10 Voeg titel toe bij embedden vanaf YouTube of Vimeo

Is jouw video gepubliceerd op YouTube en wil je deze embedden op jouw website? Dan moet je het title-attribuut in de embed-code aanpassen. Dit is standaard:

title="YouTube video player"

Vervang "YouTube video player" door een betekenisvolle titel van maximaal 60 tekens.

Naar boven