17. Alle succescriteria niveau A, AA en AAA

Hieronder staan de 78 succescriteria op de niveau's A, AA en AAA. Toelichting op deze criteria vind je in de Nederlandse vertaling van WCAG 2.1.

Omslag van ''

17.1 Indeling succescriteria

De verdeling van succescriteria over de niveaus is als volgt:

  • A: 30 succescriteria
  • AA: 20 succescriteria
  • AAA: 28 succescriteria

Om aan de eis van AA te voldoen, moet je voldoen aan de criteria van A én AA.

17.2 Waarneembaar

Richtlijn Succescriterium Niveau
1.1 Tekstalternatieven 1.1.1 Niet-tekstuele contentA
1.2 Op tijd gebaseerde media 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)A
1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgen.)A
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)A
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)AA
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)AA
1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)AAA
1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen)AAA
1.2.8 Media-alternatief (vooraf opgenomen)AAA
1.2.9 Louter-geluid (live)AAA
1.3 Aanpasbaar 1.3.1 Info en relatiesA
1.3.2 Betekenisvolle volgordeA
1.3.3 Zintuiglijke eigenschappenA
1.3.4 WeergavestandAA
1.3.5 Identificeer het doel van de inputAA
1.3.6 Identificeer het doelAAA
1.4 Onderscheidbaar 1.4.1 Gebruik van kleurA
1.4.2 GeluidsbedieningA
1.4.3 Contrast (minimum)AA
1.4.4 Herschalen van tekstAA
1.4.5 Afbeeldingen van tekstAA
1.4.6 Contrast (versterkt)AAA
1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluidAAA
1.4.8 Visuele weergaveAAA
1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering)AAA
1.4.10 ReflowAA
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele contentAA
1.4.12 TekstafstandAA
1.4.13 Content bij hover of focusAA

17.3 Bedienbaar

Richtlijn Succescriterium Niveau
2.1 Toetsenbordtoegankelijk 2.1.1 ToetsenbordA
2.1.2 Geen toetsenbordvalA
2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering)AAA
2.1.4 Enkel teken sneltoetsenA
2.2 Genoeg tijd 2.2.1 Timing aanpasbaarA
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergenA
2.2.3 Geen timingA
2.2.4 OnderbrekingenA
2.2.5 HerauthentiseringA
2.2.6 Time-outsA
2.3 Toevallen 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaardeA
2.3.2 Drie flitsenAAA
2.3.3 Animatie uit interactiesAAA
2.4 Navigeerbaar 2.4.1 Blokken omzeilenA
2.4.2 PaginatitelA
2.4.3 Focus volgordeA
2.4.4 Linkdoel (in context)A
2.4.5 Meerdere manierenAA
2.4.6 Koppen en labelsAA
2.4.7 Focus zichtbaarAA
2.4.8 LocatieAAA
2.4.9 Linkdoel (alleen link)AAA
2.4.10 ParagraafkoppenAAA
2.5 Input modaliteiten 2.5.1 AanwijzergebarenA
2.5.2 AanwijzerannuleringA
2.5.3 Label in naamA
2.5.4 BewegingsactiveringA
2.5.5 Grootte van het aanwijsgebiedAAA
2.5.6 Input gelijktijdige invoermechanismenAAA

17.4 Begrijpelijk

Richtlijn Succescriterium Niveau
3.1 Leesbaar 3.1.1 Taal van de paginaA
3.1.2 Taal van onderdelenAA
3.1.3 Ongebruikelijke woordenAAA
3.1.4 AfkortingenAAA
3.1.5 LeesniveauAAA
3.1.6 UitspraakAAA
3.2 Voorspelbaar 3.2.1 Bij focusA
3.2.2 Bij inputA
3.2.3 Consistente navigatieAA
3.2.4 Consistente identificatieAA
3.2.5 Verandering op verzoekAA
3.3 Assistentie bij invoer 3.3.1 Fout-identificatieA
3.3.2 Labels of instructiesA
3.3.3 FoutsuggestieAA
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)AA
3.3.5 HulpAAA
3.3.6 Foutpreventie (alle)AAA

17.5 Robuust

Richtlijn Succescriterium Niveau
4.1. Compatibel 4.1.1 ParsenA
4.1.2 Naam, rol, waardeA
4.1.3 StatusberichtenAA

17.6 Toevoegingen WCAG 2.1 niveau A en AA

Met WCAG 2.1 kwamen er 17 nieuwe succescriteria: 5 op niveau A, 7 op niveau AA en 5 op niveau AAA.

In bovenstaand overzicht staan ze allemaal, maar we hebben ze hieronder ook bij elkaar gezet.

Waarneembaar

Richtlijn Succescriterium Niveau
1.3 Aanpasbaar 1.3.4 OriëntatieAA
1.3.5 Identificeer het doel van de inputAA
1.3.6 Identificeer het doelAAA
1.4 Onderscheidbaar 1.4.10 ReflowAA
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele contentAA
1.4.12 TekstafstandAA
1.4.13 Content bij hover of focusAA

Bedienbaar

Richtlijn Succescriterium Niveau
2.1 Toetsenbordtoegankelijk 2.1.4 Enkel teken sneltoetsenA
2.2 Genoeg tijd 2.2.6 Time-outsAAA
2.3 Toevallen 2.3.3 Animatie uit interactiesAAA
2.5 Input modaliteiten 2.5.1 Aanwijzergebaren (versie 2.1)A
2.5.2 AanwijzerannuleringA
2.5.3 Label in naamA
2.5.4 BewegingsactiveringA
2.5.5 Grootte van het aanwijsgebiedAAA
2.5.6 Input gelijktijdige invoermechanismenAAA

Robuust

Richtlijn Succescriterium Niveau
4.1. Compatibel 4.1.3 StatusberichtenAA

17.7 Mogelijke toevoegingen WCAG 2.2

Er is al een concept voor WCAG 2.2. Eén bestaand criterium wijzigt van niveau: 2.4.7 Focus zichtbaar gaat van AA naar A. En er komen waarschijnlijk 9 nieuwe succescriteria. Deze staan in onderstaande tabellen.

Bedienbaar

Richtlijn Succescriterium Niveau
2.4 Navigeerbaar 2.4.11 Focus AppearanceAA
2.4.12 Focus Not Obscured (Minimum)AA
2.4.13 Focus Not Obscured (Enhanced)AAA
2.5 Input modaliteiten 2.5.7 Dragging MovementsAA
2.5.8 Target Size (Minimum)AA

Begrijpelijk

Richtlijn Succescriterium Niveau
3.2 Voorspelbaar 3.2.6 Consistent HelpA
3.3 Assistentie bij invoer 3.3.7 Accessible AuthenticationAA
3.3.8 Accessible Authentication (No Exception)AAA
3.3.9 Redundant EntryA

WCAG 2.2 wordt waarschijnlijk in 2023 definitief. Dan wordt er ook een Nederlandse vertaling gemaakt.

Wat vind je van dit hoofdstuk?

Naar boven