17. Alle succescriteria niveau A, AA en AAA

WCAG 2.2 heeft 81 succescriteria: 31 op niveau A, 24 op niveau AA en 31 op niveau AAA. De Nederlandse vertaling van versie 2.2 is nog niet klaar, dus voor het Nederlands moeten we het nog even doen met de Nederlandse vertaling van WCAG 2.1.

Omslag van ''

17.1 Indeling succescriteria

De verdeling van succescriteria over de niveaus is als volgt:

 • A: 31 succescriteria
 • AA: 24 succescriteria
 • AAA: 31 succescriteria

Om aan de eis van AA te voldoen, moet je voldoen aan de criteria van A én AA.

17.2 Waarneembaar

Richtlijn Succescriterium Niveau
1.1 Tekstalternatieven 1.1.1 Niet-tekstuele contentA
1.2 Op tijd gebaseerde media 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)A
1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgen.)A
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)A
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)AA
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)AA
1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)AAA
1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen)AAA
1.2.8 Media-alternatief (vooraf opgenomen)AAA
1.2.9 Louter-geluid (live)AAA
1.3 Aanpasbaar 1.3.1 Info en relatiesA
1.3.2 Betekenisvolle volgordeA
1.3.3 Zintuiglijke eigenschappenA
1.3.4 WeergavestandAA
1.3.5 Identificeer het doel van de inputAA
1.3.6 Identificeer het doelAAA
1.4 Onderscheidbaar 1.4.1 Gebruik van kleurA
1.4.2 GeluidsbedieningA
1.4.3 Contrast (minimum)AA
1.4.4 Herschalen van tekstAA
1.4.5 Afbeeldingen van tekstAA
1.4.6 Contrast (versterkt)AAA
1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluidAAA
1.4.8 Visuele weergaveAAA
1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering)AAA
1.4.10 ReflowAA
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele contentAA
1.4.12 TekstafstandAA
1.4.13 Content bij hover of focusAA

17.3 Bedienbaar

Richtlijn Succescriterium Niveau
2.1 Toetsenbordtoegankelijk 2.1.1 ToetsenbordA
2.1.2 Geen toetsenbordvalA
2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering)AAA
2.1.4 Enkel teken sneltoetsenA
2.2 Genoeg tijd 2.2.1 Timing aanpasbaarA
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergenA
2.2.3 Geen timingA
2.2.4 OnderbrekingenA
2.2.5 HerauthentiseringA
2.2.6 Time-outsA
2.3 Toevallen 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaardeA
2.3.2 Drie flitsenAAA
2.3.3 Animatie uit interactiesAAA
2.4 Navigeerbaar 2.4.1 Blokken omzeilenA
2.4.2 PaginatitelA
2.4.3 Focus volgordeA
2.4.4 Linkdoel (in context)A
2.4.5 Meerdere manierenAA
2.4.6 Koppen en labelsAA
2.4.7 Focus zichtbaarAA
2.4.8 LocatieAAA
2.4.9 Linkdoel (alleen link)AAA
2.4.10 ParagraafkoppenAAA
2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum) (toevoeging WCAG 2.2)AA
2.4.12 Focus Not Obscured (Enhanced) (toevoeging WCAG 2.2)AAA
2.4.13 Focus Appearance (toevoeging WCAG 2.2)AAA
2.5 Input modaliteiten 2.5.1 AanwijzergebarenA
2.5.2 AanwijzerannuleringA
2.5.3 Label in naamA
2.5.4 BewegingsactiveringA
2.5.5 Grootte van het aanwijsgebiedAAA
2.5.6 Input gelijktijdige invoermechanismenAAA
2.5.7 Dragging Movements (toevoeging WCAG 2.2)AA
2.5.8 Target Size (Minimum) (toevoeging WCAG 2.2)AA

17.4 Begrijpelijk

Richtlijn Succescriterium Niveau
3.1 Leesbaar 3.1.1 Taal van de paginaA
3.1.2 Taal van onderdelenAA
3.1.3 Ongebruikelijke woordenAAA
3.1.4 AfkortingenAAA
3.1.5 LeesniveauAAA
3.1.6 UitspraakAAA
3.2 Voorspelbaar 3.2.1 Bij focusA
3.2.2 Bij inputA
3.2.3 Consistente navigatieAA
3.2.4 Consistente identificatieAA
3.2.5 Verandering op verzoekAA
3.2.6 Consistent Help (toevoeging WCAG 2.2)A
3.3 Assistentie bij invoer 3.3.1 Fout-identificatieA
3.3.2 Labels of instructiesA
3.3.3 FoutsuggestieAA
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)AA
3.3.5 HulpAAA
3.3.6 Foutpreventie (alle)AAA
3.3.7 Redundant Entry (toevoeging WCAG 2.2)A
3.3.8 Accessible Authentication (Minimum) (toevoeging WCAG 2.2)AA
3.3.9 Accessible Authentication (Enhanced) (toevoeging WCAG 2.2)AAA

17.5 Robuust

Richtlijn Succescriterium Niveau
4.1. Compatibel 4.1.1 Parsen (verwijderd in WCAG 2.2)A
4.1.2 Naam, rol, waardeA
4.1.3 StatusberichtenAA

17.6 Toevoegingen WCAG 2.2: nieuwe criteria voor nieuwe doelgroepen

In oktober 2023 is de langverwachte update voor WCAG verschenen, WCAG 2.2. In totaal zijn er 9 nieuwe succescriteria, waarvan 6 op niveau A en AA. Eén criterium (Parsen) uit versie 2.1 is verwijderd.

WCAG 2.2 is alleen nog in het Engels beschikbaar en daarom zijn de criteria nog in het Engels. Goed nieuws: aan de Nederlandse vertaling wordt gewerkt!

De nieuwe criteria zijn:

 • 2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum) (AA)
 • 2.4.12 Focus Not Obscured (Enhanced) (AAA)
 • 2.4.13 Focus Appearance (AAA)
 • 2.5.7 Dragging Movements (AA)
 • 2.5.8 Target Size (Minimum) (AA)
 • 3.2.6 Consistent Help (A)
 • 3.3.7 Redundant Entry (A)
 • 3.3.8 Accessible Authentication (Minimum) (AA)
 • 3.3.9 Accessible Authentication (Enhanced) (AAA)

Verwijderd is 4.1.1 Parsing

Met WCAG 2.2 richt het W3C zich op 3 doelgroepen:

 1. Mensen met een cognitieve, taal- en/of leerbeperking
 2. Mensen met verminderd zicht
 3. Gebruikers van mobiele toepassingen
Naar boven