2. Toegankelijke pdf's: bruikbaar voor mensen met een functiebeperking

Door een pdf goed op te maken is deze ook bruikbaar voor mensen met een functiebeperking, zoals blinden, slechtzienden en mensen met een beperkte handfunctie. Je kunt ook denken aan mensen die de pdf op een tablet openen, ook zij zijn 'beperkt' en gebaat bij een goed opgemaakte pdf.

Omslag van ''

2.1 Mensen met een functiebeperking

Niet iedereen kan een pdf lezen of makkelijk gebruiken.

Blinden en ernstig slechtzienden kunnen de bestanden niet lezen en zijn aangewezen op spraak of braille. Zij gebruiken een screenreader. Dat is software die de informatie in een document of een webpagina omzet naar spraak of braille. Voor dit laatste gebruiken zij een braille-leesregel.

Dit stelt veel eisen aan pdf's. Alle informatie moet bijvoorbeeld in tekst aanwezig zijn en in de goede volgorde staan.

Braille-leesregel

Voor veel mensen is het daarnaast belangrijk dat het contrast tussen tekst en achtergrond voldoende is. Zorg daarom dat de huisstijl is aangepast aan deze contrast-eis.

Ook zijn er mensen die niet makkelijk een muis of een toetsenbord kunnen gebruiken. Voor hen is het bijvoorbeeld belangrijk dat er koppen in de tekst zijn, zodat ze makkelijk door het document kunnen navigeren.

Zo zijn er nog veel meer beperkingen die mensen kunnen hebben en die eisen stellen aan een pdf.

Bekijk onderstaande video van Arend, een blinde jongen. Hij vertelt hoe het is om als blinde het internet te gebruiken.

Video: Arend on text

2.2 Toegankelijk is voldoen aan WCAG

De internationale regels voor de toegankelijkheid van websites en apps zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

WCAG spreek je uit als 'wee-kèk'. Of gewoon op z'n Nederlands: 'wee-cee-aa-gee'.

Als je aangeeft dat jouw digitale content toegankelijk is, zeg je feitelijk dat je content voldoet aan WCAG. Vrijwel alle landen in de wereld, en ook Nederland, hanteren WCAG voor het beoordelen van de digitale toegankelijkheid.

In Nederland is WCAG verplicht voor overheden. Voor niet-overheden geldt ook de wettelijke verplichting om digitale content toegankelijk aan te bieden via de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en ook dit is gekoppeld aan WCAG.

Voor het toetsen van een pdf hanteren we ook WCAG. Het voert te ver hier om in detail uit te leggen aan welke eisen een pdf dan moet voldoen. In de adviezen die we in de volgende hoofdstukken geven, gaan we wel steeds uit van de WCAG-richtlijnen.

2.3 Toegankelijk betekent ook vindbaar

Google wordt wel eens de grootste blinde genoemd. Daarom is eigenlijk bijna alles wat je doet voor toegankelijkheid ook goed voor de vindbaarheid.

Geef de pdf in ieder geval een titel en een onderwerp mee. Dan weet Google beter waar de pdf over gaat en kan je bestand beter gevonden worden. Titel en onderwerp vind je bij de eigenschappen van een pdf.

Geen titel

Als je je document geen titel meegeeft, dan verzint Google zelf iets en dat klopt lang niet altijd. Niet handig voor jouw klanten die deze pdf zoeken.

Geen onderwerp

Als je het onderwerp niet invult in de bestandseigenschappen van de pdf, dan kiest Google zelf een stukje tekst uit jouw document voor de snippet. Dit is meestal niet de tekst die jij graag in de zoekresultaten ziet.

Naar boven