18. Kaartinformatie of geo-informatie

Geografische informatie moet je ook toegankelijk aanbieden. Toch kan het zijn dat dit niet altijd volledig lukt. Je kunt je dan beroepen op 'onevenredige last'. Maar je bent nog steeds verplicht om de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken.

Omslag van ''

18.1 Een kaart is slechts een middel, denk aan het doel

Met een kaart bedoelen we hier de visuele weergave van geografische informatie. Denk aan Google Maps, een kaartje met de hondenuitlaatplaatsen of een kaartje bij een bestemmingsplan dat aangeeft waar en wat er precies gebouwd gaat worden.

Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat het digitaal toegankelijk maken van een kaart soms ingewikkeld kan zijn. Toch valt het vaak mee. Het begint met de vraag wat het doel is van jouw kaartje. Is het om de hondenuitlaatplaatsen aan te geven? Dan kun je die adressen ook direct boven het kaartje plaatsen. De bijbehorende pdf hoeft dan niet toegankelijk te zijn.

Het kaartje is slechts een middel en als je teruggaat naar het doel van jouw communicatie zie je dat er vaak ook andere middelen zijn. Zorg er overigens wel voor dat de kaart zelf zo toegankelijk mogelijk is. Bijvoorbeeld dat mensen met kleurenblindheid deze kaart ook kunnen begrijpen.

De kaart van de toekomst is geen kaart – het is ingekaderde informatie, die je wordt aangeboden op basis van je locatie. – Ed Parsons, Geo-ICT-er bij Google

18.2 Breng niet alleen met kleur betekenis over

Probeer de kaart zo te maken dat mensen met kleurenblindheid de kaart ook goed kunnen gebruiken. In WCAG heet dat 'breng niet alleen met kleur betekenis over'.

In het voorbeeld hieronder (Bron: Geonovum) is mooi te zien hoe je dit kunt oplossen. Linksboven het origineel (1), linksonder de versie bij kleurenblindheid (2). Het onderscheid dat met rood-groen was aangebracht is verdwenen. Rechtsboven (3) en rechtsonder (4) de aangepaste afbeelding. Hierbij is de betekenis ook met een icoontje van een huis en een boom overgebracht. En zo blijft de afbeelding ook begrijpelijk als je minder goed kleuren ziet.

Door naast kleur ook icoontjes te gebruiken is deze kaart ook bruikbaar voor mensen met kleurenblindheid

18.3 Uitzondering: kaarten die niet bedoeld zijn voor navigatie

Kaarten die niet bedoeld zijn voor navigatie hoeven niet (volledig) toegankelijk te zijn.

Een voorbeeld van zo'n kaart is bijvoorbeeld een ontwerptekening. Het is ondoenlijk om deze kaart volledig in tekst uit te leggen.

Ontwerptekening van een zogenaamde middengeleider

Maar nog steeds ben je verantwoordelijk om de kaart zo toegankelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door een goed kleurcontrast of door de pdf waarin de kaart staat zo toegankelijk mogelijk te maken. Denk daarbij aan een goede koppenstructuur, duidelijke kopteksten en het meegeven van de bestandseigenschappen.

18.4 Regels voor het toegankelijk aanbieden van kaartinformatie

  1. Als de kaart niet toegankelijk is, bied een alternatief.
  2. Het alternatief moet inhoudelijk gelijkwaardig zijn (denk aan het doel).
  3. Het alternatief moet direct bij de ontoegankelijke content staan.
  4. De ontoegankelijke content moet niet het gebruik van de rest van de pagina of het document onmogelijk maken. (Principe van Niet-interferentie)
  5. Lukt het niet om de kaartinformatie volledig toegankelijk aan te bieden, dan ben je nog wel verplicht om de kaart zo toegankelijk mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan een goed kleurcontrast. Met andere woorden: je hebt wel een inspanningsverplichting.
Naar boven