17. Tabellen in Acrobat Pro

Tabellen zijn altijd ingewikkelde onderwerpen in Word en pdf. Het beste is om tabellen in Word zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat je ze niet hoeft na te bewerken in de pdf. Maar nabewerken kan wel en is soms handig.

Omslag van ''

17.1 Controleer tabellen

Er zijn 2 manieren om een tabel te controleren en aan te passen:

 • Via Leesvolgorde (rechtermenu)
 • Via Codes (linkermenu)

17.2 Via Leesvolgorde controleren en aanpassen

De 1e stap is het controleren van de opmaak van de tabel:

 1. Kies in het rechtermenu Toegankelijkheid.
 2. Kies Leesvolgorde.
 3. Vink aan:
  • Groepen met pagina-inhoud weergeven
  • Volgorde van pagina-inhoud
  • Tabelcellen tonen
  • Tabellen en figuren tonen
 4. Trek met de muis een rechthoekig kader om de tabel. Zorg dat je de totale tabel in het kader hebt. Alle elementen in de tabel krijgen dan een dikke gekleurde lijn.
 5. Kies met de rechtermuisknop voor Tabeleditor.
 6. Als het goed is, zie je nu bij elke cel of het een TH (table header: rij- of kolomkop) of een TD (table data: gegevenscel) is.
 7. Zijn de celtypen (TH en TD) niet aangegeven, dan moet je eenmalig even de opties voor de tabeleditor instellen:
  • Kies RechtermuisknopOpties voor tabeleditor.
  • Vink alle 3 de checkboxen aan:
   • Cellen met bereik van meerdere rijen of kolommen weergeven
   • Cellen met ontbrekende koptekst tonen
   • Celtype weergeven (TH of TD)
  • Klik op OK.

Je kunt nu de celtypen aanpassen:

 1. Klik op een cel.
 2. Kies Rechtermuisknop ▸ Eigenschappen van een tabelcel.
 3. Kies dan voor het type dat je nodig hebt: kopcel (TH) of gegevenscel (TD). Kopcel is voor een kolomkop of een rijkop.
 4. Is het een kopcel, geef dan ook het bereik aan (rij of kolom).

17.3 Via Codes controleren en aanpassen

 1. Ga naar het venster Codes en zoek een tabel.
 2. Bekijk welke koppen in de tabel nodig zijn.
 3. Bekijk in de code of de koppen ook aanwezig zijn met TH-tags.
 4. Wijzigen TD naar TH:
  • Ga naar de code van de tabel en klap deze open totdat je bij de TH bent.
  • Rechtermuisknop ▸ Eigenschappen ...
  • Klik op de dropdown en kies Cel met tabelkop
  • Kies Sluiten.

Voor complexe tabellen zie PDF20: Using Adobe Acrobat Pro's Table Editor to repair mistagged tables.

17.4 Samengevoegde cellen

In het voorbeeld hieronder zie je 3 cellen samengevoegd in de cel Schoolspullentas. Bij de export vanuit Word naar pdf gaat dit verloren en zijn het weer 3 losse cellen.

3 cellen samengevoegd tot 1 cel. Tekst in cel: Schoolspullentas

In Acrobat Pro kun je dat weer corrigeren:

 1. Open het gereedschap Toegankelijkheid.
 2. Kies Leesvolgorde.
 3. Kies bij Groepen met pagina-inhoud weergeven voor Volgorde van paginainhoud.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het cijfer van de cel die samengevoegd is.
 5. Kies Tabeleditor.
 6. Ga opnieuw in de cel staan en kies met de rechtermuisknop Eigenschappen van tabelcel.
 7. Kies voor:
  • Type: kopcel
  • Bereik: rij
  • Rijbereik: 3 (de cel geldt dus voor 3 rijen)
  • Klik op OK
 8. Acrobat geeft een waarschuwing. Negeer deze waarschuwing en kies voor Ja (is doorgaan).

17.5 Foutmeldingen bij tabellen

Bij tabellen kunnen verschillende foutmeldingen optreden, die niet altijd direct duidelijk zijn.

Een fout kan zijn is dat er content is tussen de TR (table row) en de TH (table header). Daar mag geen content tussen staan (mag in html ook niet).

De foutmelding in Acrobat is dan bij de tabellen: Koppen - Mislukt.

De oplossing is om alle code tussen de TR en de TH weg te halen. Ook content tussen de TR en de TD hoort er niet en kan foutmeldingen geven.

Naar boven