3. Eigenschappen document instellen

Voordat je start met de controle in Acrobat Pro is het handig om de eigenschappen van het document in te stellen.

Omslag van ''

3.1 PDF/A verwijderen

Soms is een pdf opgeslagen als een PDF/A en dan verschijnt de melding:

Dit bestand voldoet aan de PDF/A-standaard en is geopend als alleen-lezen om wijzigingen te voorkomen.

Om het bestand aan te kunnen passen moet je dit eerst verwijderen. Kies daarvoor Bewerken inschakelen.

De A staat voor archive en dat betekent dat het bestand geschikt is om te archiveren. Wil je als je klaar bent met bewerken het bestand weer opslaan als een PDF/A, volg dan deze stappen:

 1. BestandOpslaan als ander bestandPDF-bestand voor archivering (PDF/A).
 2. Kies Instellingen.
 3. Kies daar voor het formaat PDF/A2-a.
 4. Kies OKBewaar.
 5. Er opent opnieuw een dialoogvenster met de vraag of je het bestand wilt vervangen. Kies Vervang.

3.2 Eigenschappen openen

 1. Kies BestandEigenschappen
 2. Het dialoogscherm Documenteigenschappen wordt geopend. Je ziet verschillende tabbladen. We bespreken deze hieronder.

3.3 Tabblad Beschrijving

 1. Ga naar het tabblad Beschrijving.
 2. Controleer of titel, auteur en onderwerp goed zijn ingevuld. Let erop dat je bij de titel niet de bestandsnaam invult, maar de leesbare titel.
 3. Het veld Trefwoorden kun je leeg laten.
 4. Kijk bij Geavanceerd welke PDF-versie is gebruikt. Dit moet PDF 1.7 zijn. Is dat niet zo, volg dan deze stappen:
  1. Kies OK of Annuleren om het dialoogvenster te verlaten.
  2. Kies Opslaan alsGeoptimaliseerde PDF ...
  3. Kies bij Compatibel met voor Acrobat 10.0 en hoger.
  4. Sla het bestand op onder een nieuwe naam.
  5. Open opnieuw de eigenschappen via BestandEigenschappen.
  6. Controleer of de versie nu PDF 1.7 is.

3.4 Tabblad Beveiliging

 1. Ga naar het tabblad Beveiliging.
 2. Daar moet staan Beveiligingsmethode: Geen beveiliging.

Als het document toch beveiligd is, dan moet de auteur de beveiliging eraf halen. Er zijn overigens ook online tools, waarmee je dat vrij makkelijk zelf kunt doen.

3.5 Tabblad Weergave bij openen

 1. Ga naar het tabblad Weergave bij openen.
 2. Kies bij Indeling en vergroting:
  • Navigatietab: Venster en pagina bladwijzers
  • Pagina-indeling: Eén pagina
  • Zoomfactor: Passende pagina
 3. Kies bij Vensteropties:
  • Venster centreren op scherm
  • Bij tonen: Documenttitel
 4. Bij Interface-opties: zorg dat de opties zijn uitgevinkt.

3.6 Tabblad Geavanceerd

 1. Ga naar het tabblad Geavanceerd.
 2. Ga naar LeesoptiesTaal.
 3. Controleer of de juiste taal is geselecteerd (Nederlands voor een document in het Nederlands). Zo niet, corrigeer het hier.
 4. Kies OK om het dialoogscherm met de Eigenschappen te sluiten.

Wat vind je van dit hoofdstuk?

Naar boven