WGBH/CZ: ook niet-overheden moeten hun website toegankelijk maken

Ook websites en apps van niet-overheden moeten bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). De wet geeft mensen de mogelijkheid om naar de rechter of het College voor de Rechten van de Mens te stappen als een site of app niet toegankelijk is. Maar wanhoop niet: in 5 redelijk eenvoudige stappen maak je jouw website al veel toegankelijker.

Opmerking: dit artikel is ook verschenen op LinkedIn. Reacties op het artikel zijn daar welkom.

WGBH/CZ: maak websites en apps toegankelijk

De WGBH/CZ verplicht organisaties om hun websites toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. De wet is niet van toepassing op overheidsdiensten, zoals het verstrekken van een paspoort. Daarvoor geldt het Besluit digitale toegankelijkheid, dat we hier verder niet bespreken.

De WGBH/CZ zegt in feite 3 dingen over toegankelijke websites: 

  1. Je moet je website aanpassen als iemand jouw website niet kan gebruiken.
  2. Je hoeft de aanpassing niet te doen als deze te ingewikkeld of te duur is.
  3. Je moet geleidelijk toewerken naar een website die voor iedereen toegankelijk is.

De wet verwijst voor de uitleg van het begrip digitale toegankelijkheid naar de 'gangbare' norm voor digitale toegankelijkheid. En we kunnen ervan uitgaan dat deze norm de Web Content Accessibility Guidelines zijn, de internationale regels voor webtoegankelijkheid.

Je website aanpassen als je een klacht hebt gekregen

Als iemand klaagt dat hij jouw website niet kan gebruiken, dan moet je de website aanpassen. Het gaat hier om een individuele aanpassing. Je bent namelijk verplicht om iedereen gelijke toegang geven. In de WGBH/CZ heet dit ‘op gelijke voet’ met anderen.

Website op termijn toegankelijk voor iedereen

De wet verplicht je ook om je website op termijn voor iedereen toegankelijk te maken. Er staat niet expliciet een termijn in de wet, maar je moet wel aan de slag en kunnen aantonen dat je serieus aan een goed toegankelijke site werkt.

Aanpassing hoeft niet als deze te ingewikkeld of te duur is

Misschien is een aanpassing erg ingewikkeld of duur. Bijvoorbeeld als je een klein bedrijf hebt en een webapplicatie gebruikt die je niet eenvoudig kunt aanpassen. En waarvoor je geen alternatief hebt. Dan kun je een beroep doen op 'onevenredige belasting'. Je moet dat wel goed onderbouwen; het is zeker geen vrijbrief om niets te hoeven aanpassen.

Voorbeeld

Stel: een blinde vrouw kan via jouw website een bestelling niet doen. Jij biedt deze klant aan de bestelling telefonisch aan te nemen. Dat lijkt misschien op het eerste gezicht een oplossing, maar dit is geen toegang ‘op gelijke voet’. De klant kan dan alleen op bepaalde tijden bij je bedrijf terecht en kan niet zelfstandig via de website winkelen, zoals anderen. Je moet dus onderzoeken wat er nodig is om deze klant jouw website te laten gebruiken. Kun je het aanpassen zonder dat dat te veel van je vraagt, dan moet je dat doen.

Wat als je niet voldoet?

De WGBH/CZ geeft mensen de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. De rechter kan de website-eigenaar verplichten om de website binnen een bepaalde periode toegankelijk te maken. Gebeurt dat niet, dan kan de rechter een boete opleggen.

Klanten kunnen ook naar het College voor de Rechten van de Mens stappen. Het College kan geen sancties opleggen, maar een oordeel van het College heeft wel veel gewicht en kan reputatieschade voor jouw organisatie geven.

Zo heeft onlangs een blinde man een klacht over de Rabobank bij het College gelegd over de ontoegankelijkheid van hun app. Het College gaf aan dat de Rabobank de app geschikt moet maken. Deze uitspraak haalde het nieuws en de Rabobank voelde zich verplicht om de app aan te passen.

Je site toegankelijk maken: 5 tips

Zoals de wet aangeeft, hoeft jouw website niet onmiddellijk helemaal toegankelijk te zijn. Je mag daar geleidelijk naartoe werken. Met onderstaande tips kun je direct aan de slag en kom je al een heel eind. Bovendien kun je hiermee aan een rechter aantonen dat je aan de toegankelijkheid van de site werkt .

Tip 1: maak gebruik van headings voor koppen

Daarmee zijn deze koppen ook als koppen herkenbaar voor mensen die spraakuitvoer gebruiken. Bovendien kan Google dan de koppen als koppen herkennen. Meer uitleg hierover vind je in ons e-book Webcontent: meer focus, minder content.

Tip 2: ondertitel video

Een video zonder ondertiteling is niet bruikbaar voor dove of slechthorende mensen. Trouwens, niet alleen doven of slechthorenden gebruiken ondertitels, 50% van de gebruikers van ondertitels heeft geen problemen met het gehoor. Het ondertitelen van video is niet moeilijk.

Tip 3: zorg voor voldoende contrast

Het contrast tussen tekst en achtergrond kun je meten. Voor gewone tekst moet het minimaal 4,5 zijn. Geen discussie meer over huisstijlen en meningen over wel of niet mooi: het contrast kun je meten en de norm is duidelijk.

Tip 4: maak je website toegankelijk met toetsenbord

Dit kun je makkelijk zelf testen: kun je met het toetsenbord overal op je site komen? En kun je ook steeds zien waar je met de cursor bent? Dan is de test geslaagd!

Tip 5: maak je website eenvoudig

Deze tip is het moeilijkst: maak je site zo eenvoudig mogelijk. Geef zo snel mogelijk antwoord op de vraag van jouw klant. Laat alles weg wat niet met deze vraag te maken heeft. Extra knopjes, onnodige afbeeldingen, extra teksten over andere onderwerpen: ze kunnen allemaal weg als ze niet bijdragen aan het antwoord geven op de vraag van de bezoeker.

Maak je website stap voor stap meer toegankelijk

De WCGB/CZ verplicht je om je website en app bruikbaar te maken voor mensen met een functiebeperking. Op de korte termijn is de kans van een rechtzaak niet zo groot, op de lange termijn is toegankelijkheid wel verplicht. Ons advies is om stap voor stap de website aan te passen en deze zo geleidelijk aan toegankelijk te maken. Veel aanpassingen zijn vrij eenvoudig en betaalbaar. En ze helpen direct al blinden, doven en andere mensen met een functiebeperking die jouw site willen gebruiken.

Terug naar overzicht
Naar boven