Statische toegankelijke kaarten op het web

Een kaart als afbeelding op je site maak je toegankelijk door de essentiële informatie in tekst erbij te zetten. Zo kun je een ontoegankelijke kaart dus zonder problemen plaatsen. Soms is een kaart niet eens nodig. Alleen tekst kan al voldoende zijn.

Het probleem: een ontoegankelijke kaart

Als een kaart gewoon een afbeelding is, eventueel in een pdf, dan noemen we dat een statische kaart. Er zijn ook dynamische kaarten, zoals Google Maps. Dit artikel gaat alleen over statische kaarten.

Een statische kaart is van zichzelf niet toegankelijk. De afbeelding is niet zichtbaar voor blinde mensen en ook Google 'ziet' geen plaatjes. Je kunt een alt-tekst bij de afbeelding plaatsen, maar dat is zelden voldoende. De maximale lengte van een alt-tekst is ongeveer 125 tekens. Dat is bijna altijd te weinig om de informatie van de afbeelding voldoende goed te beschrijven.

Als voorbeeld nemen we een ziekenhuis dat een kaart op de site staan, die de route naar de apotheek aangeeft (zie de kaart hieronder). Hoe kan het ziekenhuis dan deze informatie toch toegankelijk aanbieden? Dit soort vragen krijgen wij regelmatig. De vragen gaan ook over een pdf met een kaart.

voorbeeld: kaart met plattegrond Erasmus MC

De oplossing: bied de essentiële informatie aan als tekst

Je plaatst de tekst direct bij de afbeelding. De alt-tekst bij de afbeelding laat je leeg. Vooral bij kaarten die bedoeld zijn om te navigeren werkt dit zo uitstekend.

Op de webpagina van het ziekenhuis staat de volgende tekst over de apotheek:

Route

U vindt ons in de Passage tegenover ingang 3. De Passage grenst aan de parkeergarage Erasmus MC Westzeedijk. De ingangen 3, 4 en 5 in de parkeergarage bieden toegang tot de Passage. Als u in de gebouwen van het Erasmus MC bent, volgt u de borden "gebouw Nc" op de bewegwijzering.

De plattegrond is bovenstaande afbeelding. Met de tekst bij de afbeelding is de informatie toegankelijk; de essentiële informatie staat in tekst erbij. 

Dit zegt WCAG over kaarten

Webtoegankelijkheid betekent: voldoen aan de internationale regels voor webtoegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). WCAG eist dat informatie bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking. De volgende 2 principes van WCAG interessant:

  1. Alle online informatie moet toegankelijk zijn.
  2. Content mag ontoegankelijk zijn, als je maar wel een toegankelijk alternatief biedt. En dat alternatief staat direct bij de ontoegankelijke content.

De meeste kaarten zijn een weergave van tekstuele informatie. Een kaart toegankelijk maken is dus meestal heel makkelijk: bied de (essentiële) informatie ook aan in tekst.

Van het middel 'kaart' terug naar het doel 'geo-informatie'

Met een kaart hebben we het eigenlijk over geografische informatie. Dat kan een kaart zijn, maar ook tekst, bijvoorbeeld een lijstje met straten. Of een routebeschrijving in tekst. Geo-informatie is meer dan een kaart. Toch denken mensen vaak nog dat geo-informatie en kaarten synoniemen zijn

Wij denken van niet. Overweeg je een kaart, vraag je dan altijd af: wat is het doel van de kaart? Wat wil je bereiken?

Je zult zien dat je dat doel vaak ook met tekst bereikt. Vervolgens staat het je vrij om wel of niet het kaartje er bij te plaatsen.

Kaartinformatie die niet in tekst is te omschrijven

Er zijn kaarten die je niet in tekst kunt omschrijven. Bijvoorbeeld een kaart van de ligging van de stenen in een stoep, zoals het voorbeeld hieronder.

situatieschets van de ligging van de stenen in een stoep

Daarom is de verplichting voor kaartinformatie versoepeld. Dat staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In artikel 2 Reikwijdte staat:

Dit besluit is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

  • online kaarten en online karteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;

Als een volwaardig tekstalternatief niet mogelijk is (zoals dus in het voorbeeld hierboven), mag je de ontoegankelijke kaart toch plaatsen. Je moet wel proberen om de essentiële informatie zo goed mogelijk in tekst aan te bieden.

Voorbeeld 1: plattegrond apotheek Erasmus MC

In het hierboven genoemde voorbeeld van het Erasmus MC is de route-informatie helemaal toegankelijk. De relevante informatie staat in tekst op de site. De afbeelding zelf is niet toegankelijk, maar dat hoeft dus ook niet.

Voorbeeld 2: hondenlosloopplekken in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft de plekken waar de honden los mogen lopen op een kaart gezet, zie hieronder.

Hondenlosloopgebieden in Rotterdam

Deze informatie staat niet als tekst bij de afbeelding. Op de site staan alleen links naar de pdf-bestanden. Daarmee is de informatie ontoegankelijk en voldoet ze niet aan WCAG.

De gemeente kan dit gemakkelijk oplossen. Ze kan de locaties ook in een tekst beschrijven. Waarschijnlijk bestaat deze tekst al wel binnen de gemeente. Als deze tekst direct bij de kaarten staat, voldoet de gemeente volledig aan de WCAG-richtlijnen.

Terug naar overzicht
Naar boven