Gemeenten kiezen Google Analytics, Piwik PRO/Matomo en Siteimprove voor webanalyse

Google Analytics, Piwik PRO/Matomo en Siteimprove zijn nog steeds de populairste pakketten voor webanalyse bij gemeenten. In 2017 trokken wij dezelfde conclusie. Bijna tweederde van de gemeente kiest voor een pakket met een tagmanager. Een tagmanager is tegenwoordig onmisbaar voor een gedetailleerde analyse.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met bureau Swink. De data is afkomstig van Digital Insights Platform.

Noot: Dit artikel is ook gepubliceerd op LinkedIn. Jouw reactie is daar welkom!

Ons onderzoek: analyse trackingcode van 342 gemeenten

Op basis van de trackingcodes in de broncode van websites hebben we bij alle gemeenten in Nederland (342) onderzocht welk webstatistiekpakket gebruikt wordt. We weten niet of de statistieken ook echt gebruikt worden. We hebben alleen gecheckt of de code aanwezig was. De gegevens zijn van oktober 2023.

De gegevens tellen regelmatig op tot boven de 100%. Dat komt omdat veel gemeenten meerdere pakketten gebruiken. Piwik PRO en Matomo zijn 2 aparte pakketten, die hier zijn samengevoegd, omdat ze redelijk vergelijkbaar zijn.

Populairste pakketten: Google Analytics, Piwik PRO/Matomo en Siteimprove

Net als in 2017 domineren 3 pakketten de markt: Google Analytics, Piwik PRO/Matomo en Siteimprove.

Bij 4 gemeenten vonden wij geen trackingcode. Zij gebruiken niets of een ander pakket.

Ten opzichte van 2017 zien we enkele duidelijke verschuivingen:

  • Google Analytics daalt met 34%.
  • Piwik PRO/Matomo daalt met 25%.
  • Siteimprove stijgt met 148%.
  • Monsido is een nieuwkomer: 9% van de gemeenten gebruikt het.
Populairste pakketten: Google Analytics, Piwik PRO/Matomo en Siteimprove, zie gegevens in tabel hieronder
Gebruik statistiekpakketten
Aantal  2017  2023 Stijging/daling
Google Analytics 124 55% 36% -34%
Piwik PRO/Matomo 121 47% 35% -25%
Siteimprove 178 21% 52% 148%
Monsido 30 0% 8,8% n.v.t.
Geen pakket gevonden 4 1,0% 1,2% 17%
Totaal 457 124% 134% 7,8%

Bijna eenderde gebruikt 2 of meer pakketten

Veel gemeenten (31%) gebruiken 2 of meer pakketten. Het gebruik van meerdere pakketten tegelijk heeft geen nadelen, maar wel enkele voordelen.

  1. Elk pakket meet weer net iets anders. Piwik PRO en Matomo filteren bijvoorbeeld iets nauwkeuriger dan Siteimprove en Monsido.
  2. Het is handig als je overweegt om over te stappen naar een ander pakket. Zo verzamel je data in je nieuwe pakket voordat je overstapt.
taartgrafiek met aantal pakketten, zie tabel hieronder voor alle gegevens
Aantal pakketten Aantal gemeenten Percentage
0 4 1,2%
1 231 68%
2 99 29%
3 8 2%
Totaal 342 457

Bijna tweederde gebruikt een tagmanager

Alleen Google Analytics, Piwik PRO en Matomo bieden een tagmanager. Bijna tweederde (64%) van de gemeenten gebruikt een van deze pakketten en heeft dus de beschikking over een tagmanager.

Een tagmanager is bijzonder handig. Daarmee kun je zelf als gebruiker eenvoudig heel specifieke statistieken aanmaken. Bijvoorbeeld als je de toptaken op je site goed wilt analyseren of het gebruik van een formulier goed wilt doormeten.

Zonder een tagmanager moet je bij elke specifieke statistiek je webbouwer vragen om dit aan te passen. Tools als Siteimprove en Monsido missen een tagmanager en bieden daarmee minder mogelijkheden.

Verder onderzoek

In gemeenteland wordt veel nagedacht over het gebruik van GA4. Ondanks de aanpassingen door Google zijn er nog steeds twijfels over de privacy. Het zou interessant zijn om verder te onderzoeken in hoeverre gemeenten inderdaad twijfelen, en zo ja, welke stappen zij overwegen.

Ook interessant is om te kijken hoe professioneel gemeenten de statistieken inzetten. Zoals gezegd is een tagmanager nodig om goed te kunnen meten. Een kwalitatief onderzoek naar hoe gemeenten de statistieken precies inzetten is zinvol.

Cursus volgen?

Wij bieden verschillende trainingen over webstatistieken:

Ook kunnen wij je helpen met het opstellen van een meetplan. Met een meetplan werk je vanuit je strategie naar concrete doelstellingen, die je meetbaar maakt met KPI's.

Terug naar overzicht
Naar boven